ad perly

Robert Horák

IČ: 46574425

273 63 Běleč 11

e-mail: adperly@gmail.com

tel.+420 607169203

Bankovní spojení: Komerční banka

č.ú.: 43-9162010237/0100