Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ad perly www.adperly.nabizi.cz

Prodávajícím je Ing. Robert Horák, není plátcem DPH


Dodací lhůta u předmětů na skladě je do druhého dne po obdržení platby, u předmětů na dotaz je obvykle 10-20 pracovních dní. Stejná lhůta platí i na předměty vyrobené na zakázku podle přání zákazníka.


Vánoční prodej: U zboží na dotaz vyráběného na zakázku garantujeme dodání do Vánoc při objednávce učiněné do 7.listopadu. Po tomto datu prosím vybírejte z věcí, které máme skladem.


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2a) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2b) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí – jedná se zejména o správné uvedení fakturační a doručovací adresy a dalších kontaktních údajů.

2c) Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

2d) Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu www.adperly.nabizi.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Respektujeme vaše soukromí, tato data chráníme před zneužitím, jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům a třetím stranám. Budou využita pouze pro vyřízení vašich objednávek.


3. Platba a doprava

3a)
Preferujeme platbu předem na účet prodávajícího č. účtu 43-9162010237/0100 . E-mailem vám potvrdíme objednávku a zašleme instrukce k platbě.


Při platbě předem je poštovné a balné v rámci ČR zdarma.Po doručení vaší platby na účet obratem odesíláme cenné psaní Českou poštou.

3b)
Dobírka:

Na výslovné přání zákazníka zasíláme zboží i na dobírku. V tomto případě účtujeme zákazníkům příspěvek na poštovné v jednotné výši 100,-Kč. Dobírkou zasíláme pouze v rámci ČR.

3c)
Zásilka do zahraničí:

Do zahraničí není možné zaslat dobírku. U zahraničních objednávek akceptujeme pouze platbu předem bankovním převodem. Je možné využít platbu na účet Paypal.
Zákazníkům ze zahraničí účtujeme poštovné ve výši skutečných nákladů.

3d)

Objednávky vyřizujeme obratem. Pokud se však stane, že Vaši objednávku max. do 2 pracovních dnů nepotvrdíme e-mailem, kontaktujte nás prosím. Žádnou nepotvrzenou objednávku neplaťte.


4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

4a) Zákazník má právo právo dle platného Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od koupě a to bez udání důvodu.

4b) Pokud tohoto práva zákazník využije, musí prodávajícího písemně nebo telefonicky informovat a zakoupené zboží vrátit nepoškozené a bez známek používání do 14 dnů po obdržení. Po obdržení zboží vrátíme zákazníkovi peníze zpět na bankovní účet. Zboží není možné vracet dobírkou.

.
5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:

5a) v případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář)

5b) zboží je vyprodáno (zákazník je ihned informován)

5c) v případech opakovaného nevyzvednutí zásilek


Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.


Reklamační řád

1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s ustanovením platného zákona

2. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

4. Délka záruční doby je stanovena v souladu s Občanským zákoníkem na dobu 24 měsíců pokud u konkrétního výrobku nebyla stanovena jinak. Prodávající odpovídá za všechny vady zboží, které se vyskytnou v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením ze strany kupujícího.

5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

6. Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit. Ve výjimečných případech po oboustranné domluvě lze zboží vrátit, ale zákazníkovi bude účtována srážka ve výši 10% ceny výrobku za vzniklé náklady na výrobu.

7. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, je kupující povinen oznámit zjištěné závady neprodleně a doložit způsob nabytí zboží účetním dokladem. Zároveň je povinen uvést způsob jak závada vznikla

. 8. Do 48 hodin po obdržení zprávy (mimo dny pracovního volna, pracovního klidu a svátků) bude kupující informován o dalším postupu.

9. V případě oprávněné reklamace bude opravené nebo nové zboží zasláno zpět na náklady prodávajícího. Zboží zasílané na reklamaci nelze vracet na dobírku. Totéž platí pro případy vrácení zboží do 14ti dnů. Takto poslané zboží nebude přijato.